English Download е модерна и предизвикателна учебна система, която тренира активно и интензивно езиковите умения на курсистите.

Темите и статиите за четене привличат интереса им и ги мотивират чрез вълнуващо съдържание от реалния живот.

Учебникът е подходящ за гимназисти и възрастни, които ще обогатят и общата си култура с невероятни исторически, географски и научни факти, ежедневни теми, полезни и забавни занимания по четене и говорене, както и богат речников запас и граматически теми.