Преподавателите в школата са специалисти в сферата на образованието, с придобити квалификации, обичащи професията си, контактът с курсистите и са силно мотивирани да заредят всеки ученик с положителна нагласа към изучаването на английски език. Нашите курсисти имат уникална възможност да общуват и да бъдат обучавани от т.нар. native speaker – носител на езика.