Amazing English е нова, съвременна и заинтригуваща учебна система, по която се обучават курсисти от 4. клас до 7. клас.

Пълна с увлекателни истории от реалния живот, невероятни факти, красиви цветни фотографии и анимирани истории с героите на учебника, учениците се пренасят в света на английския и дискутирайки темите, те тренират все повече натрупващата се лексика и граматика.

След всеки тест от специалната тестова книжка към системата, учениците обожават да играят на интерактивните игри по отбори към мултимедийния софтуер и допълнително да се наслаждават на успеха и натрупаните си знания.