Езикова школа ‘The English Corner’ обучава деца и възрастни вече 10 години.

Тя е една стабилна, постоянно развиваща се езикова база с около 60 ученика.

Често казвам на учениците си, че техните успехи са и мои успехи. А за всеки учител е гордост да вижда как учениците израстват, придобиват увереност, амбициите им растат, а натрупаните знания и умения водят до огромен напредък и безброй успехи!